<![CDATA[קשר רב דורי - מחוז מנח"י]]>Mon, 19 Nov 2018 20:04:38 +0200Mon, 19 Nov 2018 20:04:38 +0200http://www.keshermanhi.022.co.il/1800<![CDATA[תכנית הקשר הרב דורי]]>http://www.keshermanhi.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=651669AR_651669Sun, 25 Aug 2013 01:34:55 +0300